Radom od zawsze był ważnym ośrodkiem na kulturalnej mapie Polski. Na przestrzeni wieków z naszym miastem związane były postacie wielu znakomitych twórców w dziedzinie muzyki, plastyki i literatury.

W Radomiu stale coś się dzieje. Organizowane są imprezy już z tradycją, rodzą się też nowe inicjatywy. Coraz większe grono twórców i odbiorców kultury, nowe formy wypowiedzi czynią miasto żywym ośrodkiem kultury, która promieniuje na region i cały kraj. Warto zapoznać się z kulturalnym obliczem Radomia.

W Radomiu przez wiele lat wypracowano szereg ciekawych i atrakcyjnych imprez organizowanych w oparciu o liczne wydarzenia historyczne, potencjał miasta i działania różnorodnych stowarzyszeń oraz osób związanych z miastem. Niezwykle bogatą i różnorodną ofertę prezentują takie instytucje jak Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Resursa Obywatelska, Amfiteatr czy Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Działalnością Kulturalną zajmują się liczne stowarzyszenia i osoby prywatne.

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć, że w Radomiu w 1990 r. powołane zostało pierwsze w Polsce Muzeum Sztuki Współczesnej, którego zbiory powiększają się dzięki darom wybitnych polskich artystów (300 ofiarodawców podarowało 2500 dzieł). Wśród twórców wspierających muzeum jest związany z Radomiem Andrzej Wajda, który poszukiwał dla niego nowej siedziby. Zaakceptował propozycję przebudowy na ten cel stuletniej elektrowni, w której rozpoczęło  działalność Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Twórcy Muzeum Sztuki Współczesnej nawiązali do tradycji organizowania w Radomiu ogólnopolskich wystaw plastyki; pierwszy Salon Zimowy zorganizowano tu w 1945 r., a potem odbywały się kolejne wystawy, także tematyczne. Artyści sztuk wizualnych to najsilniejsze środowisko twórcze miasta. Byli i są wśród nich twórcy wybitni, jak ks. Władysław Paciak.

Znanych osób wywodzących się z Radomia, a działających dawniej lub dziś w sferze kultury jest znacznie więcej. Wymienić trzeba chociażby Mikołaja z Radomia, Jana Kochanowskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Brandta, Walerego Przyborowskiego, Witolda Gombrowicza, Roberta Grudnia czy Marię Fołtyn. Katalog ten jest naturalnie dużo obszerniejszy.

Wśród cyklicznych wydarzeń kulturalnych w Radomiu na szczególną uwagę zasługują Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia, święto patrona Miasta - „Kaziki”, Uliczka Tradycji, Święto Chleba, Radomska Wiosna Literacka czy Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję. Ciekawych wydarzeń jest z pewnością o wiele więcej. Informacje szczegółowe znajdziemy w rozszerzeniu zakładki „Kultura”.

Źródło: http://www.radom.pl/page/24,kultura.html