RPO WM - dla rozwoju Mazowsza;

Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez zaoferowanie całkowicie nowego produktu turystycznego w Radomiu”

W ramach projektu zmodernizowano 17 istniejących pokoi. Modernizacja polegała miedzy innymi na podniesieniu standardu poprzez zakup nowego wyposażenia pokoi. Dodatkowo goście hotelowi w ramach noclegu otrzymują bezpłatny bilet do Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Gombrowicza.

 

Nazwa beneficjenta: Aviator s.c. 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 18

Wartość projektu – 491.323,50 zł
Wartość dofinansowania – 269.828,47 zł


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Galeria: